REKRUTACJA

Rekrutacja do chóru odbywa się każdego roku w marcu lub kwietniu.

Przesłuchaniem są objęci tylko chłopcy z klas II szkół podstawowych z Rzeszowa i okolic.

 

Przebiega ona w dwóch etapach:

1. Przesłuchanie wstępne (w szkołach).

Przesłuchanie wstępne odbywa się podczas zajęć lekcyjnych w szkole, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i czasu z dyrekcją szkoły.  

Przeprowadza je dyrygent Marcin Florczak , który jest również nauczycielem muzyki i pedagogiem w MDK.

Wstępne przesłuchanie jest krótkie i przebiega w miłej atmosferze , dotyczy bowiem tylko sprawdzenia podstawowych predyspozycji muzycznych chłopców. 

Chłopcy spełniający założone kryteria otrzymują list dla rodziców z prośbą o przyprowadzenie syna do sali prób na przesłuchanie kwalifikacyjne.

 

2. Przesłuchanie kwalifikacyjne (w sali prób chóru).

Przesłuchanie kwalifikacyjne jest przeprowadzane przez dyrygenta Marcina Florczaka w Sali Papieskiej Katedry Rzeszowskiej, gdzie odbywają się próby chóru.

Celem jest dokładne zbadanie możliwości wokalnych chłopców.

Rodzice zakwalifikowanych chłopców są zaproszeni na zebranie organizacyjne.

 

Podczas pierwszych prób, nowi chłopcy – „Młodziki”, są stopniowo przydzielani do poszczególnych głosów oraz przygotowywani do pierwszego występu podczas oficjalnej nominacji na chórzystę.