DLA MEDIÓW

Pliki do pobrania dla mediów:
Plik do pobrania w formacie .docx: informacje-o-chorze-pueri-cantores-resovienses.docx
Logo w formacie .jpg:
Logo chór Pueri Cantores Resovienses dla mediów
Logo w formacie pdf: PCR-logo-1.pdf
Zdjęcie chóru: O chórze dla mediów
KONTAKT:

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Ryszard Bieniek – tel.: 726173003 email: rbieniek@poczta.fm

Informacje o chórze

Chór został założony w 1985 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie przez chórmistrzynię Urszulę Jeczeń-Biskupską. Rok później przeniósł swoją siedzibę do kościoła Ojców Bernardynów.

Od 1989 r. Chór działa przy Katolickim Towarzystwie Śpiewaczym, którego prezesem  jest Ryszard Bieniek.

Od 2013 r. rolę asystenta kościelnego w Katolickim Towarzystwie Śpiewaczym pełnił ks. Lucjan Dyka, a od 2016 r. funkcję tę sprawuje ks. Julian Wybraniec.

W 1993 r. patronat nad chórem objęła Katedra Rzeszowska, która do dzisiaj jest siedzibą zespołu. W tym samym roku chór stał się członkiem Polskiej i Światowej Federacji Chórów „Pueri Cantores”, przyjmując nazwę Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Resovienses”.

Od początku działalności chóru w Katedrze jego opiekunem był ówczesny proboszcz katedralnej parafii, ks. inf. Stanisław Mac, który pełnil tę funkcję do chwili odejścia na emeryturę. Od 2012 r. zespołem zaopiekował się kolejny proboszcz, śp. ks. prał. Jan Delekta. Od 2017 r. opiekę nad Chórem sprawuje obecny proboszcz ks. prał. Krzysztof Gołąbek.

W 2010 r. Urszula Jeczeń-Biskupska, w związku z wyjazdem na stałe do Warszawy, opiekę nad zespołem powierzyła Marcinowi Florczakowi, absolwentowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

O sukcesach i nagrodach Chóru pod kierownictwem Urszuli Jeczeń Biskupskiej, ze względu na ich dużą ilość i obszerność można zapoznać się w zakładce „ZARYS HISTORII CHÓRU” – Sukcesy i nagrody.

Pod kierunkiem Marcina Florczaka Chór zdobył m.in. wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie (2010), Brązowy Dyplom na XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2014), Srebrny Dyplom na III Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2016), I miejsce na XX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie (2016), Srebrne i Brązowe Pasmo na V Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2018), I Nagrodę na IV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej (2019), III miejsce na VIII Regionalnym Przeglądzie Chórów – „Pieśni Maryjne” w Lubaczowie (2019).

„Pueri Cantores Resovienses” występuje głównie w świątyniach, uczestnicząc przede wszystkim w śpiewie liturgicznym podczas mszy świętych i dając koncerty.

W latach 2015 – 2020 Chór występował w kraju m.in. w Rzeszowie, Boguchwale, Borku Nowym, Bratkowicach, Dębowcu, Hucie Polańskiej, Jarosławiu, Kielanówce, Łące, Ropczycach, Szalowej, Tryńczy, Zarzeczu, Barczewie, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Kazimierzu Dolnym i w Warszawie, a za granicą na Ukrainie (we Lwowie, Łucku, Równem, Kamieńcu Podolskim, Jazłowcu, Kijowie, Żytomierzu i Latyczowie), na Węgrzech (w Budapeszcie i Esztergom), na Białorusi (w Grodnie), we Francji (w La Salette, Macon i Lyonie), w Austrii (we Wiedniu), we Włoszech (w Padwie, Castel Sant Elia, Rzymie) i w Watykanie, w którym Chór stworzył oprawę muzyczną w Bazylice Św. Piotra do mszy świętej transmitowanej przez radiowe rozgłośnie katolickie na cały świat.

Katedralny Chór, koncertując za granicą, są swoistym ambasadorem Ojczyzny, propagując narodową kulturę i godnie reprezentując Rzeszów, Podkarpacie i Polskę.

Chór uczestniczy często także w uroczystościach z okazji państwowych świąt organizowanych przez samorządowe władze Rzeszowa i województwa podkarpackiego oraz w wydarzeniach z innych okazji organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje i stowarzyszenia, gdyż w swoim repertuarze, oprócz muzyki sakralnej, posiada utwory patriotyczne, ludowe i rozrywkowe.

Obok działalności artystycznej chór spełnia w środowisku bardzo ważną rolę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, m.in. tworząc oprawę muzyczną mszy świętych, organizując próby, koncerty, wyjazdy integracyjne oraz letnie obozy szkoleniowo -wypoczynkowe dla chórzystów.

Aby Chór mógł nieprzerwanie działać, dyrygent każdego roku przesłuchuje w rzeszowskich szkołach podstawowych po kilkuset chłopców, aby następnie kilkudziesięciu z nich, obdarzonym dobrym głosem i słuchem, zaproponować wstąpienie do Zespołu.

Obecnie Katedralny Chór Chłopięco – Męski „Pueri Cantores Resovienses” liczy 90 chórzystów (35 sopranów, 25 altów, 16 tenorów i 14 basów).

Od października 2022 r. chór prowadziły Panie Edyta Kotula oraz Angelika Pacuta. Latem 2023 r obie Panie zrezygnowały z prowadzenia chóru.

W lipcu 2023r. dokonana została gruntowna zmiana statutu Stowarzyszenia. W miejsce Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego Katedralny Chór Chłopięco- Męski powstało Stowarzyszenie Katedralny Chór Chłopięco- Męski Pueri Cantores Resovienses.                                                    Funkcję Prezesa pełni Ryszard Bieniek, długoletni chórzysta, który sprawował już tę funkcję w latach 1995-2005.

Od września 2023r. dyrygentką chóru jest Pani Aleksandra Matuszewska Fiołek, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.