JUBILEUSZ 35-LECIA

36 lat Pueri Cantores Resovienses

          10 października 2021 r. w katedrze rzeszowskiej, po 21 miesiącach przerwy epidemicznej w koncertowaniu, wystąpił Katedralny
Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses, świętując 36-lecie swojego istnienia.
          Rzeszowskie Słowiki, założone przez Urszulę Jeczeń-Biskupską, a od 2010 r. prowadzone przez znakomitego dyrygenta i pedagoga
Marcina Florczaka, to w obecnej chwili (choć również i w przeszłości) prawdziwy fenomen na polskiej mapie chórów chłopięco-męskich.
Mimo prawie dwuletniej przerwy w regularnych próbach, mimo braku występów czy wyjazdów zespół nadal liczy 100 chórzystów. Aż 30
spośród nich to chłopcy z naboru 2020 i 2021, dla których październikowy koncert był scenicznym debiutem. Niezwykłość Katedralnego Chóru polega też na tym, że jego działalność zawsze była i jest oparta wyłącznie na bezinteresownej, wolontariackiej pracy całej chóralnej
społeczności. Należą do niej przede wszystkim sami śpiewacy i ich rodzice, duchowni (opiekunem jest ks. prał. Krzysztof Gołąbek, a duszpasterzem ks. Julian Wybraniec) i członkowie działającego na rzecz chóru Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego, którego prezesem od
2015 r. jest Stanisław Żyracki.

          Około tysiąca słuchaczy, którzy przyszli do świątyni przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie wysłuchać jubileuszowego koncertu, mogło przekonać się, jak wielki potencjał tkwi w naszym zespole, jego solistach i instrumentalistach: Bartoszu Czarneckim (tenor), Marcelim Kycu (bas i fortepian), Tomaszu Nowaku (sopran) i Maksymilianie Rogóżu (fortepian). Męska część Pueri Cantores Resovienses zaśpiewała m.in. Sanctus (część Mszy Dominika Lasoty specjalnie napisanej dla chóru przez tego znakomitego kompozytora) oraz De profundis clamavi Piotra Jańczaka. Cały chór natomiast wykonał m.in. Bogarodzico Dziewico Jana Żukowskiego i Zdrowaś Królewno Wyborna Andrzeja Koszewskiego. Największymi brawami publiczność nagrodziła wykonanie piosenki Taki kraj Jana Pietrzaka, zaśpiewanej przez Tomasza Nowaka z fortepianowym akompaniamentem Maksymiliana Rogóża, oraz niezapomniany hymn IX Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores, który odbył się w 2017 r. w Rzeszowie, czyli Da pacem , Domine Dominika Lasoty przyjęty owacjami na stojąco. W Koncercie gościnnie wystąpili Marcin Kasprzyk – fortepian, Jakub J. Kołodziej (były chórzysta Pueri Cantores Resovienses) – baryton i Jacek Ścibor, który od wielu lat współpracuje z Rzeszowskimi Słowikami.

          Jubileusz stał się znakomitą okazją do wyróżnienia pamiątkowymi statuetkami (zaprojektowanymi przez rzeszowskiego rzeźbiarza Konrada Kocha) najbardziej zasłużonych dla chóru, zwłaszcza w ostatnich latach, współpracowników, chórzystów i ich rodziców. Nagrodą był również blisko 250-stronicowy album napisany z okazji jubileuszu przez prezesa Stanisława Żyrackiego.  Podczas koncertu Stanisław Żyracki przyjął z rąk zastępcy prezydenta Rzeszowa Krystyny Stachowskiej nagrodę przyznaną przez prezydenta Konrada Fijołka za całokształt 35-letniej wszechstronnej działalności kulturalnej na rzecz miasta.

          Pueri Cantores Resovienses według opinii wielu ich sympatyków nie tylko wspaniale śpiewają, ale należą (m.in. dzięki strojom sopranów
i altów) do najpiękniej prezentujących się na scenie chórów w Polsce. Właśnie z okazji jubileuszu tym razem tenory i basy wystąpili w nowych marynarkach sfinansowanych ze środków Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego, Województwa Podkarpackiego i Gminę Miasto Rzeszów, które to instytucje były partnerami wydarzenia.

STANISŁAW ŻYRACKI

album z okazji 35-lecia

          Z okazji Jubileuszu 35-lecia powstania Katedralnego Chóru Chłopięco – Męskiego Pueri Cantores Resovienses została wydana i wydrukowana przez diecezjalną Drukarnię i Wydawnictwo Bonus Liber blisko 250-stronicowa bogato ilustrowana książka napisana przez prezesa Chóru Stanisława Żyrackiego przy współudziale zespołu redakcyjnego w składzie: Jolanta Cebula, Marcin Florczak, ks. Julian Wybraniec i Bogumiła Żyracka.

           Ta unikatowa publikacja, zawierająca kilkaset fotografii obrazujących działalność Chóru, jest zarazem najdokładniejszym i najpełniejszym źródłem wiedzy o Zespole, o jego działalności zwłaszcza w latach 2015-2020. Przedstawia dokładne informacje o niemal wszystkich przedsięwzięciach Pueri Cantores Resovienses zrealizowanych we wspomnianym okresie. Opowiada m.in. o udziale Chóru w życiu Katedry poprzez śpiew liturgiczny, o występach, koncertach, próbach, obozach, wyjazdach, organizacji Kongresu czy działalności promocyjnej. 

          Bohaterami książki, którzy w kilku rozdziałach dzielą się z czytelnikiem swoimi wspomnieniami i przeżyciami, są nie tylko Pueri Cantores, ale także ich rodzice, działacze, współpracownicy i duchowni.

        Na kartach albumu odnajdą się również dawni Chórzyści (należący do Zespołu przed 2015 r.), ponieważ wielu z nich widnieje na fotografiach znajdujących się w rozdziałach Zarys historii Chóru i Oficjalne zdjęcia Chóru z lat 1985-2020.

          Publikacja została opracowana niezwykle starannie i pięknie przez znakomitych grafików: Magdalenę Nowak – Harko i Mieczysława Koryla. Format A4, twarda oprawa i kredowy papier to kolejne zalety tej unikalnej książki mającej wielką wartość pamiątkową, sentymentalną i kronikarską. Z czasem album ten będzie stanowić także ważny dokument historyczny świadczący o tytanicznej pracy Społeczności Chóralnej.