GALERIA ZDJĘĆ

KONCERTY

WYJAZDY

UROCZYSTOŚCI

Poniżej przedstawiamy listę Wspaniałych Osób – zawodowych fotografów, chórzystów i ich rodziców, sympatykówi przyjaciół naszego Chóru, dzięki którym stworzyliśmy tę galerię z otrzymanych od Nich zdjęć.

Bazan A., Bieniek R., Cebula J. i W., Chór Canticum Novum, Czarnecki B., Czwałga M., Domin P., Dziopak D., Estrada Rzeszowska, Filipowicz R., Florczak M., fotografiarzeszow.com.pl, Frączek B. i R., Frużyński M., Gorczyca M., Jarząb kl S., Kapica K.-NOWINY, Kielar E., Koryl M., Kotowicz A., Kowalik A. i K., Kret M., Kulińska M., Kurdziel A., Leśniak K., Laskowska W., Łokaj K., Matuła D., MAVS, Mazur J., Migut E., Naróg B., Nowak ks. T., Owczarek P., Pal B., Pelc Ł., Pelczar Reszko P., Prendota M., PUW, Rułek P., Rzońca S., Sokół P., Sowiński M., Stankiewicz S., Steczkowska J., Stojecka E., Szobak K., Szpot P., Świerad B., UMWP, Węcław T., Wybraniec ks. J., Zapała A., ‎Таня Жорницька‎, Żyracki St.

Dziękujemy wszystkim Wymienionym za te wspaniałe fotografie ofiarowane jako dar dla Pueri Cantores Resovienses i Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego.