KONGRES 2017

We wrześniu 2017 roku odbył się IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji ‚Pueri Cantores’. Tym razem chóry spotkały się w stolicy Województwa Podkarpackiego – Rzeszowie, w dniach 07.09 – 10.09. Na młodych śpiewaków czekały pełne wrażeń koncerty, spotkania i inne wydarzenia. Kongres kierowany był do młodych chórzystów śpiewających w chórach z całej Polski oraz krajów strefy Międzymorza: Litwy, Łotwy, Ukrainy, Węgier…

Spot reklamowy promujący Kongres:

„Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać pokój Boży” 

(Ferdynand Maillet – twórca Pueri Cantores)

Piękne słowa francuskiego księdza Ferdynanda Mailleta są ideą przyświecającą działalności ok. 40  000 młodych chórzystów zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores działającej w 35 krajach świata (na wszystkich kontynentach), której od 8 lat przewodniczy Polak, ks. Robert Tyrała. 

Do tej światowej organizacji należą od 1992 r. także polskie chóry (obecnie w liczbie 37) zjednoczone w Polskiej Federacji Pueri Cantores założonej 25 lat temu w Tarnowie z inicjatywy ks. Andrzeja Zająca.

Jednym z 8 zespołów, których przedstawiciele założyli PFPC, jest Chłopięco-Męski Chór kościoła OO. Bernardynów w Rzeszowie reprezentowany wówczas przez jego założycielkę i dyrygentkę Urszulę Jeczeń-Biskupską oraz jej męża, Krzysztofa Biskupskiego.

Po 25 latach historia zatoczyła koło. 7-10 września 2017 r. właśnie Rzeszów stał się stolicą Polskiej Federacji „Śpiewających Chłopców”, ponieważ w tych dniach odbył się w naszym mieście wielki jubileuszowy IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores. Przebiegał on pod hasłem Da pacem, Domine, in diebus nostris (Obdarz nas, Panie, pokojem w naszych czasach). Gospodarzem imprezy był Katedralny Chór Chłopięco – Męski Pueri Cantores Resovienses pod dyrekcją Marcina Florczaka (dawniej Chłopięco-Męski Chór kościoła OO. Bernardynów w Rzeszowie).

Do udziału w Kongresie, na zaproszenie organizatora, czyli Polskiej Federacji Pueri Cantores, której przewodniczył Mateusz Prendota, zgłosiło się 30 chórów z Polski i 4 chóry z zagranicy, (Litwy, Łotwy, Ukrainy i Węgier), które stworzyły razem potężny zespół złożony z tysiąca śpiewaków. Ponadto Rzeszów gościł delegatów Federacji Narodowych Pueri Cantores i gości specjalnych, m.in. założycieli Polskiej Federacji Pueri Cantores.

 Na Kongres złożyły się m.in.

 •     Koncert Galowy (9 września) w Katedrze Rzeszowskiej, z udziałem ok. 1500 widzów,  wszystkich chórów i Orkiestry   Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, gdzie wykonane zostały przez wszystkich chórzystów jednocześnie m.in. Alleluja G.F. Haendla, Te Deum F.J Haydna i nigdy jeszcze nieprezentowany publicznie w całości hymn Da pacem, Domine Dominika Lasoty – utalentowanego młodego, rzeszowskiego kompozytora,
 •     3 wydarzenia centralne –  na Rynku w Rzeszowie, w Rzeszowskiej Farze i w Katedrze Rzeszowskiej,
 •     9 koncertów w ramach Nocy Chórów,
 •     flash mob w Galerii Handlowej w Rzeszowie,
 •     koncert towarzyszący w Łacińskiej Katedrze we Lwowie,
 •     oferta turystyczna i rekreacyjna dedykowana dla dzieci i młodzieży.

Każdorazowo Kongres to spotkanie chórzystów z całej Polski, w trakcie którego młodzi ludzie mają okazję do wspólnych spotkań, koncertów i modlitwy poprzez piękny śpiew chóralny w liturgii.

Przewodnią ideą spotkania w stolicy Podkarpacia, w myśl wspomnianego hasła i w nawiązaniu do jednej z wartości pielęgnowanych przez Federację Pueri Cantores, była modlitwa o pokój w regionie i świecie.

Zjazd nawiązał również do zbliżającego się 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także stał się okazją do świętowania 25 – lecia Polskiej Federacji Pueri Cantores. 

Spotkanie małych śpiewaków było też wyrazem pielęgnowania muzyki kościelnej i wartości chrześcijańskich jako wspólnego dziedzictwa historycznego, społecznego i kulturalnego narodów Międzymorza. 

  Organizatorzy:

 •     Polska Federacja Pueri Cantores
 •     Katedralny Chór Chłopięco – Męski Pueri Cantores Resovienses

  Patroni honorowi:

 •   Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
 •   Biskup Rzeszowski Jan Wątroba
 •   Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
 •   Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
 •   Prezydent   Światowej Federacji Pueri Cantores (do sierpnia 2017 ks. Robert Tyrała)

  Partnerzy:

 •     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 •     Urząd Miasta Rzeszowa
 •     Instytut Pamięci Narodowej
 •     Politechnika Rzeszowska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego

Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Dofinansowano ze środków Instytutu Pamięci Narodowej 

  Patroni artystyczni:

 •     Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego
 •     Festiwal Twórczości Religijnej Fideet Amore

  Patroni medialni:

  Stacje telewizyjne:

 •     TVP Rzeszów
 •     Telewizja Trwam

  Stacje radiowe:

 •     Radio Maryja
 •     Radio Via
 •     Radio Rzeszów
 •     Radio Centrum Rzeszów

  Prasa:

 •     Super Nowości
 •     Niedziela w Rzeszowie

  Wsparcie organizacyjne:

 •     Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie
 •     Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie
 •     I LO w Rzeszowie

Szczegóły na stronie: http://puericantores.pl/rzeszow2017/ 

Informacje dla sponsorów: oferta_dla_sponsorow

Stanisław Żyracki – prezes Katedralnego Chóru

Chłopięco – Męskiego Pueri Cantores Resovienses