RZESZOWSKIE SŁOWIKI ŚWIĘTOWAŁY

07.11.2021

RZESZOWSKIE SŁOWIKI ŚWIĘTOWAŁY


NIEDZIELA RZESZOWSKA      07.11.2021

Rzeszowskie słowiki świętowały

Działający przy rzeszowskiej katedrze Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses obchodził uroczyście –

spóźniony z powodu pandemii o rok – jubileusz 35-lecia.

 

Rzeszowskie słowiki założone w 1985 r. przez Urszulę Jeczeń – Biskupską, a od 2015 r. prowadzone przez znakomitego dyrygenta i pedagoga Marcina Florczaka, to w obecnej chwili prawdziwy fenomen na polskiej mapie chórów chłopięco-męskich. Chór zrzeszony jest w Polskiej Federacji Pueri Cantores, która propaguje ideę tworzenia chórów chłopięcych i chłopięco-męskich, wspiera je i inspiruje w działalności muzycznej, liturgicznej, religijnej, kulturowej i wychowawczej.

Mimo prawie dwuletniej przerwy w regularnych próbach zespół Pueri Cantores Resovienses nadal liczy blisko 100 chórzystów, których w komplecie mogliśmy podziwiać w trakcie koncertu. Na program występu przygotowanego z okazji jubileuszu złożyło się wiele utworów wykonanych
w pełnym składzie m.in. Alleluja Gordona Young’a czy Da Pacem, Domine Dominika Lasoty. Wystąpili również soliści: znany rzeszowski tenor Jacek Ścibor, wychowanek zespołu baryton Jakub J. Kołodziej oraz aktualni członkowie chóru: Bartosz Czarnecki, Marceli Kyc i Tomasz Nowak. Akompaniowali na fortepianie: Marcin Kasprzyk, Maksymilian Rogóż i Marceli Kyc. Koncert prowadził Bartosz Rułka, który również przez krótki czas był związany z chórem.

Na pierwszym planie od lewej – Konrad Leśniak, Bartosz Czarnecki, Stanisław Żyracki, Marcin Florczak, Jacek Ścibor, Jakub Kołodziej na tle chóru podczas jubileuszowego koncertu w katedrze rzeszowskiej

Niezwykłość chóru katedralnego polega też na tym, że jego działalność zawsze była i jest oparta wyłącznie na bezinteresownej, wolontariackiej pracy całej chóralnej społeczności. Należą do niej przede wszystkim sami śpiewacy i ich rodzice, duchowni – opiekunem jest ks. prał. Krzysztof
Gołąbek, a duszpasterzem ks. Julian Wybraniec – i członkowie Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego działającego na rzecz chóru. Osoby szczególnie zaangażowane w ciągu ostatnich sześciu lat zostały uhonorowane pamiątkowymi statuetkami.
Uroczystości rocznicowe były zaplanowane na 2020 r., jednak z powodu pandemii zostały przeniesione na kolejny rok. Czas ten wykorzystał
zespół redakcyjny, któremu przewodniczył prezes Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego i zarazem aktywny członek chóru Stanisław Żyracki
na przygotowanie albumu opisującego wydarzenia i dokonania chóru w latach 2015-20. Ta ponad 250-stronicowa książka ilustrowana zdjęciami z koncertów, uroczystości, prób, obozów i innych wyjazdów chóru, stanowi wspaniałą pamiątkę dla chórzystów i sympatyków zespołu.

Chór Pueri Cantores Resovienses podczas jubileuszowego koncertu w katedrze rzeszowskiej

Chór to nie tylko zespół muzyczny, ale przede wszystkim społeczność chłopców i mężczyzn, którzy połączeni wspólną pasją spędzają razem czas
w trakcie licznych wyjazdów i spotkań. To także miejsce, gdzie nawiązują się nowe przyjaźnie i kształtują się młode charaktery. Chłopcy odbierają nieprzeciętną edukację muzyczną, kulturalną, historyczną i patriotyczną przekazywaną w duchu wartości religii katolickiej. Na kanale YouTube chóru będzie wkrótce dostępne nagranie z jubileuszowego koncertu, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.

Beata Świerad
Współpraca: Stanisław Żyracki