OBCHODY DNIA POLONII i POLAKÓW ZA GRANICĄ W ŻYTOMIERZU

04.05.2019

OBCHODY DNIA POLONII i POLAKÓW ZA GRANICĄ W ŻYTOMIERZU


SŁOWO POLSKIE    2019.05

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Żytomierzu

Msza święta, koncert, złożenie kwiatów i zniczy przed pomnikiem św. Jana Pawła II, wycieczka „Polski Żytomierz” oraz spotkanie w Centrum Polskim – tak polska społeczność miasta obchodziła swoje święto. W uroczystościach wzięli udział prezesi organizacji polskich, nauczyciele, siostry zakonne, uczniowie i mieszkańcy.

Świąteczny koncert wypełnił występ rzeszowskiego Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego, który zaprezentował pieśni patriotyczne.

Uroczystości poświęcone Dniowi Polonii i Polaków za Granicą oraz Konstytucji 3 maja, zorganizowane 3 maja, rozpoczęła msza święta dziękczynna w intencji Polonusów w kościele katedralnym św. Zofii. Odprawił ją ks. prałat Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii katedralnej w Rzeszowie (Polska) w koncelebrze z ks. dziekanem Witalijem Bezszkurym, proboszczem katedry św. Zofii w Żytomierzu. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Gołąbek.

Świąteczny koncert zatytułowany „Łączy nas Ojczyzna – Polska” wypełnił występ rzeszowskiego Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Resovienses” pod dyrekcją Marcina Florczaka, który zaprezentował pieśni patriotyczne. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami.

Zarówno słuchaczom, jak i chórowi serdeczne życzenia i gratulacje złożyli kierownik Wydziału ds. Religii i Mniejszości Narodowych Obwodowej Administracji Państwowej Aleksander Piwowarski i prezes Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego – Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Stanisław Żyracki. Słowa podziękowania skierował do gości ks. proboszcz Witalij Bezszkury.

W ramach obchodów zostały zorganizowane dwie wycieczki: do Muzeum Kosmonautyki oraz „Polski Żytomierz”, którą poprowadziła dr Irena Kopoć. Młodzież zapoznała sie z historią Polaków z Żytomierza oraz oddała hołd wielkim rodakom spoczywającym na Cmentarzu Polskim .

Młodzież z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego działającej przy ŻOZPU wykonała ręcznie świąteczne kartki z życzeniami. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Święto Polonii i Polaków za Granicą jest obchodzone na całym świecie. Szacuje się, że poza granicami Polski żyje około 20 milionów osób narodowości polskiej. Polska mniejszość narodowa na Żytomierszczyźnie stanowi znaczny procent ludności, co wynika z historycznej sytuacji geopolitycznej i geograficznej. Mimo wielu kilometrów, jakie dzielą obwód żytomierski od Polski, mimo represji carskich i sowieckich wobec Polaków na Ukrainie, Polacy nie tylko nie zapomnieli o swoich korzeniach, ale pielęgnowali swój język ojczysty, tradycje i kulturę polską.

„Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą dziękuję państwu za oddanie sprawom ojczyzny, za to, że broniliście państwo swojej wiary, pielęgnowaliście polską mowę, kulturę i tradycje w strasznych czasach represji! Za to wszystko należą się państwu słowa uznania i szacunku! Bóg zapłać!” – podziękowania w imieniu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie złożyła Wiktoria Laskowska-Szczur.

Działanie zostało objęte wsparciem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

ŻOZPU