ZAKOPANE 2019 – INFORMACJE

26.01.2019

ZAKOPANE 2019 – INFORMACJE


Oto najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu do Zakopanego:.

1. Przedstawiamy poniżej listę osób, kandydatów na uczestników wycieczki do Zakopanego w dniach 2-3 lutego 2019 r.

2. Załączamy poniżej w pliku kartę kwalifikacyjną uczestnika wycieczki.

3. Kartę należy:
a) wydrukować na jednej kartce,
b) dokładnie wypełnić i podpisać,
c) dostarczyć w dniu wyjazdu na wycieczkę (2.02) przed wyruszeniem w drogę do Zakopanego.

4. Dostarczenie karty kwalifikacyjnej jest warunkiem udziału Chórzysty w wycieczce.

5. Prosimy wysłać do dnia 30 stycznia  2019 r. (środa) na adres mailowy: anetarybka1975@wp.pl potwierdzenie udziału w wycieczce, imię i nazwisko oraz (koniecznie) datę urodzenia w postaci zapisu: dzień, miesiąc, rok, np. 05.08.2007.

6. Wpłatę w wysokości 75 zł od osoby należy uiścić w dniu wyjazdu na wycieczkę (2.02) przed wyruszeniem w drogę do Zakopanego. Jeżeli jedzie rodzeństwo, opłata zostanie pobrana tylko za jedną osobę.