WAŻNE – STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

25.06.2016

WAŻNE – STYPENDIUM ARTYSTYCZNE


Bardzo prosimy rodziców chórzystów, którzy brali udział w konkursie „Cantate Deo” o zapoznanie się
z informacjami zamieszonymi w plikach poniżej, wydrukowanie i wypełnienie wszystkich dokumentów.