Ważne informacje

28.11.2022

Ważne informacje


Dnia 22 października 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego Katedralny Chór Chłopięco Męski, podczas którego odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia. Zmienił się skład osobowy Zarządu, Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania wybrano pięć osób do Rady Stowarzyszenia:
1. Ryszard Bieniek
2. Marceli Kyc
3. Kacper Pietrucha
4. ks. Julian Wybraniec
5. Mateusz Żmuda.
Spośród członków Rady wybrano Zarząd:
1. Ryszard Bieniek – Prezes
2. Marceli Kyc – Sekretarz
3. Kacper Pietrucha – Skarbnik

Wybrana w wyniku głosowania Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
1. Sowa Arkadiusz – Przewodniczący
2. Michał Kret –  Członek Komisji
3. Adam Świerad – Członek Komisji.

Wybranym nowym władzom Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego- Katedralny Chór Chłopięco Męski gratulujemy i życzymy owocnej społecznej pracy dla dobra wszystkich członków Stowarzyszenia a przede wszystkich dla dobra chórzystów PUERI Cantores
Resovienses!