PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU

12.02.2020

PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU


Uwaga! 

Niedawno otrzymaliśmy informację, że naszego Towarzystwa, mimo że ma status organizacji pożytku publicznego, nie ma w tym roku na liście organizacji mającej prawo do  1%.

Trwa żmudne postępowanie  wyjaśniające.

Jeśli Państwu nie spieszy się zbytnio z rozliczeniem, uprzejmie prosimy o cierpliwość.

Przypominamy, że ostateczny termin  składania PIT-ów mija dopiero 30 kwietnia.

 

Jak co roku zwracamy się do wszystkich Państwa o przekazanie na rzecz naszego Chóru 1% podatku. Katolickie Towarzystwo Śpiewacze w ramach którego działa Katedralny Chór Chłopięco – Męski Pueri Cantores Resovienses jest organizacją pożytku publicznego i Państwa wsparcie finansowe wykorzystuje na realizację swoich celów statutowych. Dzięki tym środkom pieniężnym członkowie Chóru mogą doskonalić swój warsztat artystyczny, odbierać lekcje historii odwiedzając miejsca z nią związane, wzrastać w duchu patriotyzmu i chrześcijańskich wartości. Naszą wdzięczność za Państwa wsparcie wyrażamy na naszych koncertach śpiewając z pełnym zaangażowaniem, najpiękniej jak potrafimy.