Pożegnanie śp. Księdza Infułata Stanisława Maca

05.11.2020

Pożegnanie śp. Księdza Infułata Stanisława Maca


Dziś, tj. 5 listopada 2020 r., podczas pogrzebowej Mszy Świętej koncelebrowanej w Katedrze Rzeszowskiej przez Biskupa Jana Wątrobę, a później podczas uroczystości na Cmentarzu na Wilkowyi pożegnaliśmy śp. Księdza Infułata Stanisława Maca, naszego wieloletniego Opiekuna i wspaniałego Mecenasa, dzięki któremu w 1993 r. nasz Chór stał się Chórem Katedralnym liczącym obecnie blisko 100 osób i obchodzącym w tym roku 35-lecie istnienia.

Śp. Ksiądz Infułat, mimo przejścia na emeryturę w 2011 r., do ostatnich swoich dni życia na ziemi wspomagał  działalność  „Pueri Cantores Resovienses”, która zawsze była bliska jego wielkiemu sercu kochającemu sztukę, a zwłaszcza muzykę.

Niech Pan Bóg obdarzy Czcigodnego Księdza pokojem wiecznym.

Amen.