KAZIMIERSKI FESTIWAL ORGANOWY

16.01.2020

KAZIMIERSKI FESTIWAL ORGANOWY


 Zapraszamy na występ Katedralnego chóru Chłopieco-Męskiego Pueri Cantores Resovienses w ramach 2. Kazimierskiego Noworocznego Festiwalu Organowego w dniu 26 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w Kościele Farnym w Kazimierzu Dolnym.