Zjazd PUERI

18.03.2023

Zjazd PUERI


W dniu 18 marca 2023r. w Warszawie odbył się ogólnopolski zjazd Dyrygentów i Prezesów Polskiej Federacji PUERI Cantores Resovienses. W spotkaniu wziął też udział Prezes PUERI Cantores Resovienses Ryszard Bieniek.
Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu Pueri Cantores poprzedniej kadencji, oraz podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Następnie odbyły się wybory nowego Zarządu.
Nowym Prezesem Polskiej Federacji Pueri Cantores został wybrany ks. Szymon Daszkiewicz z Poznania. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy nowemu Zarządowi.
W toku wielogodzinnej dyskusji omówiono wiele bieżących spraw i plany Federacji na przyszłość.