DOKUMENTY – FRYSZTAK

31.05.2018

DOKUMENTY – FRYSZTAK


Szanowni Państwo,
zgodnie z zapowiedzią, zamieszczamy dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć na minimalnej liczbie stron zszyte w lewym górnym rogu.

UWAGA!

Kartę kwalifikacyjną wypełnia i podpisuje rodzic (opiekun) nieletniego uczestnika obozu i pełnoletni uczestnik obozu.
Oświadczenie wypełnia i podpisuje rodzic (opiekun) nieletniego uczestnika obozu.
Kontrakt wypełnia i podpisuje rodzic (opiekun) nieletniego uczestnika obozu i każdy uczestnik obozu.

Stanisław Żyracki – kierownik obozu